Hagemeijer Automatisering Services maakt gebruik van de Algemene Leveringsvoorwaarden van branchevereniging FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.

Op verzoek kunnen wij u deze toesturen en u kunt de voorwaarden hier bekijken als PDF.